Programa de qualitat de la llet o revisió de sales de munyir

Revisió dels paràmetres tècnics de les sales de munyir per garantir una munyida correcta, ja que incideix en el benestar animal i en la qualitat de la producció lletera. La qualitat de la llet és un aspecte essencial en la producció lletera moderna i una exigència industrial i legislativa, per la qual cosa cal que la sala de munyir tingui un funcionament adient.

A qui s'adreça

empreses

Els ramaders lleters de la província de Girona.

Accés al servei

Per accedir al servei, contacteu amb nosaltres per telèfon, al 972 630 288, o per correu electrònic, a l’adreça semega@semega.cat,  o bé poseu-vos en contacte amb el nostre controlador o amb persones que tinguin relació amb el sector.

TerminisMentre el ramader ho desitgi i l’explotació estigui activa.

Normativa

Normativa i parametrització de les constants dels aparells de revisió monitoritzats amb una revisió anual homologada.

Més informació

www.semega.cat

Departament responsable

SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A