Subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la campanya "Els Tallers Ambientals" per als cursos 2017/18 i 2018/19

Aquesta campanya  té com objectiu regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les entitats i equipaments d’educació ambiental per a la realització de tallers i propostes educatives encaminades a facilitar la formació i la conscienciació en els camps específics de l'eficiència energètica, la minimització de residus i la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i promoure la presa de consciència i el paper actiu dels ciutadans com a clau per a l'efectivitat en la lluita contra el canvi climàtic. Es subvencionen les activitats educatives i de formació que, prèviament seleccionades per la Diputació de Girona, s’ofereixin a escoles o ajuntaments dels municipis gironins.

Totes les activitats hauran d'anar encaminades a aconseguir accions determinades per part dels ciutadans a qui es dirigeixi l'activitat i hauran de preveure mecanismes de verificació de la  repercussió i efectivitat de l'activitat didàctica sobre els participants al cap d'un temps, mitjançant indicadors dels resultats en termes energètics, canvis de mobilitat o dels residus gestionats, segons sigui el cas, mesurables per part de l'escola o ajuntament i que verifiquin els canvis d'actitud i l'estalvi d'emissions corresponent.

A qui s'adreça

Entitats

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 05/04/2017
Tancament de convocatòria : 28/04/2017
Termini de justificació : 30/09/2018

Termini de justificació: 15 dies des de l'acabament de les classes de cada trimestre.

Presentació de sol·licituds

Normativa d'aplicació general

Més informació

Servei de Medi Ambient (Àrea d'Acció Territorial)

972 18 50 00

medi.ambient@ddgi.cat

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A