Subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la campanya "Del Mar als Cims" per als cursos 2017/18 i 2018/19

Aquesta campanya  té com objectiu regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les entitats i equipaments d’educació ambiental per donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la població escolar i promoure la sensibilització dels alumnes respecte als valors naturals i la necessitat de conservar-los. Es subvencionen les activitats educatives i de formació que, prèviament seleccionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents centres i equipaments d’educació ambiental participants, i que s’ofereixin a grups escolars d’ensenyament infantil, ensenyament primari, ensenyament secundari obligatori i cicles formatius de les comarques de Girona.


A qui s'adreça

Entitats

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 05/04/2017
Tancament de convocatòria : 28/04/2017
Termini de justificació : 30/09/2018

Termini de justificació: 15 dies des de l'acabament de les classes de cada trimestre.

Presentació de sol·licituds

Normativa d'aplicació general

Més informació

Servei de Medi Ambient (Àrea de Territori i Sostenibilitat).

972 18 50 00

medi.ambient@ddgi.cat

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A