Campanya de subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, any 2017

La Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc Natural del Montseny convoca cada any un programa d'ajuts dirigit al finançament d’inversions en l'àmbit del parc i de la Reserva de la Biosfera destinat bàsicament a compensar l’increment del cost derivat de l’aplicació de la normativa del Pla Especial i amb l'objectiu de:

 • Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa Natura 2000.
 • Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc del Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc del Montseny.
 • Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.
 • Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
 • Potenciar instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

 

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els objectius dels ajuts en les línies següents:

 

 • Les explotacions forestals (EF).
 • Les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR).
 • Les empreses de serveis (ES).
 • La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA).
 • L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF).
 • Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal (IBF)

 

A qui s'adreça

Ciutadans, Entitats, empreses

Particulars i/o entitats, i empreses de serveis vinculades a l'àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 17/03/2017
Tancament de convocatòria : 01/04/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Termini de presentació de sol·licituds: 01/04/2017

Termini de presentació de justificacions: 15 de novembre de 2017.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A