Subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals (2017)

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del servei de Comunicació Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines.

Les activitats poden ser de diverses modalitats: a) activitats de projecció de la recerca (jornades, congressos, seminaris, etc. b) activitats de dinamització cultural (itineraris, rutes, excursions o visites guiades, etc.), c) cursos i cicles de conferències i d) difusió per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca i de les activitats culturals i científiques dels centres.

A qui s'adreça

Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases els centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines que no depenguin de cap òrgan de l’administració i que no estiguin sotmesos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de la plataforma E-TRAM, i signades pel representant del centre d’estudis amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat
Tel. 972 18 51 43 / 972 18 51 92

Departament responsable

Comunicació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A