Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (any 2017)

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials en llengua catalana, publicades en suport paper o en suport electrònic, de temàtica d’interès local, i que compleixin el requisit de tenir un mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), de la manera següent:

 

Telemàticament: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a través de la plataforma EACAT.


Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat

Tel. 972 185 000 / 972 184 807


Departament responsable

Comunicació Cultural

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A