Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies per a l'any 2017

Des de fa anys aquesta Diputació disposa d’una línia específica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines destinada al finançament de despeses en noves tecnologies. 

L’aparició d’Internet i del concepte e-administració fa que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos. La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments per fer aquesta adaptació, ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració com ara l’AOC, CATCert, Red.es, XALOC o la mateixa Diputació, entre d’altres. A fi que aquesta ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions sigui viable cal que els ajuntaments disposin d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 04/03/2017
Tancament de convocatòria : 31/03/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Sol·licitud: des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOP fins al dia 31 de març de 2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. S’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: EACAT.


Normativa d'aplicació general

Més informació

subvencionsenlinia@ddgi.cat

informatica@ddgi.cat

Tel. 900 900 775 

Tel. 972 185 026


Departament responsable

Sistemes i Tecnologies de la Informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A