Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines perquè es dotin d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies, any 2017

Línia de subvencions destinada a museus i col·leccions de les comarques gironines perquè es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies.

Avui dia vivim permanentment connectats a la xarxa, sigui per documentar-nos o bé per intercanviar comentaris. Les tecnologies de la informació permeten donar informació als visitants dels museus mitjançant eines interactives i que es poden personalitzar. Per tant, els museus necessiten dotar-se de xarxes informàtiques i de material informàtic, programari i eines multimèdia, o bé millorar aquests equipaments.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

 

Museus i col·leccions de les comarques gironines que es vulguin dotar d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 04/03/2017
Tancament de convocatòria : 31/03/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Sol·licitud: des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOP fins al dia 31 de març de 2017.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. S’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: EACAT.

Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM.


Normativa d'aplicació general

Més informació

subvencionsenlinia@ddgi.cat

informatica@ddgi.cat

Tel. 900 900 775

Tel. 972 185 026

Departament responsable

Sistemes i Tecnologies de la Informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A