Subvencions a ajuntament i entitats per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal 2017

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona per al finançament d’esdeveniments de caràcter firal als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona 


A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/02/2017
Tancament de convocatòria : 30/04/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

 

Començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 30 d’abril de 2017, i s’haurà d’efectuar presentant el model de sol·licitud establert

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la convocatòria corresponent , mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), d’acord amb les modalitats següents: 

 

-Presentació telemàtica amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració oberta de Catalunya

-Ajuntaments: EACAT

-Entitats:E-TRAM

Normativa d'aplicació general

Més informació

Servei de Gestió de la Informació

Tel. 972 18 50 07

mpujol@ddgi.cat

Departament responsable

Unitat de Gestió de la Informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A