Programa C: Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva i l'esport 2017

A qui s'adreça

Entitats

 

Únicament i exclusivament, els consells esportius de la demarcació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 30/01/2017
Tancament de convocatòria : 30/03/2017
Termini de justificació : 15/07/2017

 

Període d'execució de l'actuació subvencionada: del 01 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat. 

Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent: 

· Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Ajuntaments: EACAT 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 

Normativa d'aplicació general

Més informació

esports@ddgi.cat

Tel. 972 185 020 / 972 185 076

Departament responsable

Esports

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A