Programa B: Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva i l'esport 2017

  • B1. Suport a l'activitat esportiva de base.
  • B2. Suport a l'esport d'alta competició.
  • B3. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars.
  • B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya.

A qui s'adreça

Entitats

 

Únicament i exclusivament, les entitats de la demarcació de Girona, inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 


Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 30/01/2017
Tancament de convocatòria : 30/03/2017
Termini de justificació : 30/09/2017

 

Període d’execució de l’actuació subvencionada: 

· Subprogrames B1 i B2: del 01 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2017

· Subprogrames B3 i B4: del 01 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat. 

 

Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.

 

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent: 

 

· Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

- Ajuntaments: EACAT 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 

 

Normativa d'aplicació general

Més informació

esports@ddgi.cat

Tel. 972 185 020 / 972 185 076

Departament responsable

Esports

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A