Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines 2017

En aquestes bases es regulen les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines que figuren inscrits al “Registre de museus de Catalunya” i formalment adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines.

 

Té com a objectiu afavorir la realització de projectes culturals que incideixin en les línies estratègiques següents:

 

-Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, natural i immaterial del museu

-Acostar el museu a la societat, a través de mètodes didàctics i de qualitat

-Innovar per atreure nous segments de població

-Posicionar el museu com a institució rellevant en l’expansió del turisme cultural

-Cooperar amb altres museus

A qui s'adreça

Ens públics, empreses

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin titulars de museus. 

 

Els museus han de ser en algun dels municipis de les comarques gironines, han d’estar registrats al catàleg oficial amb un pressupost anual de fins a 5.000.000 € i formalment adherits a la Xarxa mitjançant la declaració unilateral del museu del conveni marc.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 28/01/2017
Tancament de convocatòria : 10/03/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de presentar de forma telemàtica  amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

- Ajuntaments: EACAT 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A