Subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, 2017

L’objecte de les bases és regular el procediment de concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de calderes de biomassa i/o xarxes de calor en equipaments de titularitat i/o gestió municipal per a l'any 2017, que hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES) aprovats pel Ple municipal.

 

Les subvencions es defineixen en dues línies:

 

Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

 

Línia 2: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

 

En cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en economia baja en carbono» o convocatòries similars.

 

L’atorgament de subvencions en el marc d’aquestes bases serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament i/o les subvencions no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

 

Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 95% de la despesa.

 

Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.

A qui s'adreça

Ens públics

 

Ajuntaments de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un pla d’acció d’energia sostenible (PAES)

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 15/03/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent:

> Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

- Ajuntaments: EACAT

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A