Consulta d'operacions pressupostàries

Podeu consultar les operacions pressupostàries accedint amb el vostre NIF/CIF/NIE i els últims 5 dígits del compte corrent que vau fer constar en la fitxa de creditor facilitada.

 

Aquesta consulta és accessible als ens del sector públic, a l’efecte de determinar els ajustaments per consolidació de transferències entre administracions públiques en el càlcul del dèficit o superàvit en termes de comptabilitat nacional.

 

En cas que no us sigui possible identificar l’entitat respecte de la qual vulgueu fer la consulta, poseu-vos en contacte amb el departament d’Intervenció de la Diputació de Girona mitjançant l’adreça següent: intervencio@ddgi.cat


A qui s'adreça

Ens públics

Accessible als ens del sector públic. Si no els és possible identificar l’entitat es poden posar en contacte amb Intervenció mitjançant l’adreça electrònica intervencio@ddgi.cat

Accés al servei

Podeu accedir al servei a través de:

 

http://www.ddgi.cat/operacions-pressupostaries/


Mitjançant el NIF/CIF/NIE i els últims 5 dígits del compte corrent que van fer constar en la fitxa de creditor facilitada.

Departament responsable

Intervenció

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A