Suport econòmic per a projectes i accions de dinamització comercial de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) 2017

Convocatòria de subvencions per accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als ajuntaments i associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la provincia de girona (XMSG),  pel finançament d’accions i projectes de promoció i dinamització comercial.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases: 

 

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XMSG.

 

b) Les associacions adscrites a la XMSG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats.

 

Solament es podrà atorgar un ajut per unitat de mercat municipal. En cas de rebre més d’una petició es prioritzarà la de l’Ajuntament.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/01/2017
Tancament de convocatòria : 23/02/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. Les sol·licituds que s’han de fer mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: El tràmit s’ha de fer mitjançant la plataforma EACAT.

 

Entitats: El tràmit s’ha de fer mitjançant la plataforma E-TRAM.

 

Passos a seguir (per entitats):
 
1. DESCARREGAR en el vostre ordinador el model de sol·licitud de la convocatòria que es troba a l’apartat “Documentació específica de la subvenció” .

2. EMPLENAR i SIGNAR la sol·licitud amb un certificat electrònic vàlid .

3. GUARDAR la sol·licitud signada electrònicament en el vostre ordinador.

4. ACCEDIR a la plataforma E-TRAM.

5. AUTENTICAR-SE per accedir a la plataforma.

6. CLICAR “Instància genèrica”

7. EMPLENAR la sol·licitud d’instància genèrica i ADJUNTAR a l’apartat “inserir documents” la sol·licitud de la convocatòria emplenada i signada prèviament.

8. ENVIAR tota la documentació per e-tram (instància genèrica + sol·licitud)

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A