Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, any 2017

Programa de suport a les entitats locals que tenen capacitat tècnica i econòmica per dur a terme projectes de caràcter innovador amb capacitat de millora socioeconòmica del territori; intenció de continuïtat i possibilitat que els projectes siguin transferits a la resta de la demarcació. Subvenció de concurrència competitiva en què es valoraran, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica amb delegació, membres de la XSLPE. En el moment de la sol·licitud caldrà que l’entitat sol·licitant acrediti que compleix els requisits mínims d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/01/2017
Tancament de convocatòria : 23/02/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. S’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: EACAT.

Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM.


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A