Subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat any 2017

Finançament  d’actuacions de dinamització, que afavoreixin el comerç de proximitat impulsades per agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació.

A qui s'adreça

Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les associacions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la demarcació pel finançament d’actuacions de promoció i dinamització del comerç local.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/01/2017
Tancament de convocatòria : 23/02/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

S’han de presentar de la forma telemàtica amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

- Entitats, empreses i d’altres: El tràmit s’ha de fer  mitjançant la plataforma E-TRAM

 

Passos a seguir (per entitats):
 
1. DESCARREGAR en el vostre ordinador el model de sol·licitud de la convocatòria que es troba a l’apartat “Documentació específica de la subvenció”.

2. EMPLENAR i SIGNAR la sol·licitud amb un certificat electrònic vàlid.

3. GUARDAR la sol·licitud signada electrònicament en el vostre ordinador.

4. ACCEDIR a la plataforma E-TRAM.

5. AUTENTICAR-SE per accedir a la plataforma.

6. CLICAR “Instància genèrica”

7. EMPLENAR la sol·licitud d’instància genèrica i ADJUNTAR a l’apartat “inserir documents” la sol·licitud de la convocatòria emplenada i signada prèviament.

8. ENVIAR tota la documentació per e-tram (instància genèrica + sol·licitud)

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A