Convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades als ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana, 2016

Subvencions als ajuntaments gironins destinades al finançament de programes per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 19 de juliol de 2016.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 30/09/2016
Tancament de convocatòria : 31/10/2016
Termini de justificació : 31/10/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, que s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar telemàticament, mitjançant l’EACAT, amb signatura electrònica amb certificat acceptat pel sistema de validació PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Normativa d'aplicació general

Més informació

participaciociutadana@ddgi.cat

972 184 844 / 972 185 078

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A