Formació en matèria d'arquitectura i habitatge

Planificació de cursos, jornades i tallers de formació en matèria d'habitatge en el marc d'un programa de formació anual, d'acord amb les demandes i necessitats detectades.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Inscripció mitjançant l'aplicació informàtica que es troba a l'espai web del departament d'Habitatge en el següent enllaç

 

Per jornades organitzades fora del programa anual, inscripcions puntuals mitjançant l'adreça electrònica habitatge@ddgi.cat.

Terminis

Durant tot l'any, tots els dies laborables.

Departament responsable

Habitatge

Informació en línia

www.ddgi.cat/lportal/web/habitatge