Reglament regulador del Servei Jurídic de la Diputació de Girona

Reglament regulador de la Cooperació Jurídica Local de la Diputació de Girona, modificat segons acord adoptat en la sessió plenària celebrada per aquesta Administració anunciant en data 24 de gener de 2017.

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Servei Jurídic

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A