Ajuts extraordinaris per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial

Mitjançant aquesta línia d’ajuts es vehiculen els ajuts extraordinaris que concedeix la Diputació a través del Servei de Monuments per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial de les comarques gironines o per fomentar activitats diverses relacionades amb el mateix objectiu.

Aquestes actuacions es poden fer mitjançant ajuts puntuals o per mitjà de convenis específics amb ajuntaments, altres administracions o particulars. En aquest segon cas, quan l’actuació prevista s’estén a més d’una anualitat. Alguns d’aquests projectes es realitzen des del mateix Servei i de la resta se’n fa el seguiment.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats

Terminis

Convocatòria oberta
Obertura de convocatòria : 01/01/2018
Tancament de convocatòria : 31/12/2018

Convocatòria anual.

Normativa d'aplicació general

Més informació

llbuscato@ddgi.cat
Tel. 972 185 194

Departament responsable

Monuments

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A