Adhesió a Girona Excel·lent - col·lectius 2016-2019

Girona Excel·lent – Col·lectius es constitueix com un espai de treball d’entitats representatives que permetin aprofitar les sinergies i complementarietats, amb la voluntat de:

  • Establir un espai de relació estable entre la Diputació de Girona i les entitats representatives dels diferents sectors agroalimentaris del territori gironí.
  • Fomentar les activitats i la promoció dels sectors adherits mitjançant el segell de qualitat Girona Excel·lent.
  • Elaborar un mapa específic del sector agroalimentari del territorio gironí, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta matèria a les comarques de Girona.
  • Donar suport a les empreses de les comarques gironines per a la prospecció de les seves necessitats.

A qui s'adreça

Entitats

 

a) Gremis, associacions i federacions de professionals vinculats al sector agroalimentari gironí.
b) Consells reguladors DOP/IGP de la demarcació de Girona. (Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària).
c) Altres entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari gironí.

Accés al servei

La presentació de les sol·licituds d’adhesió a Girona Excel·lent – Col·lectius s’ha de fer dins del termini establert a aquest efecte mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

  • Presentació telemàtica: E-tram

TerminisFins a 2019

Normativa

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Informació en línia

www.gironaexcellent.cat

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A