Tram local FEDER 2014-2020 · PO FEDER de creixement sostenible

El 17 de novembre de 2015, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va publicar l'Ordre HAP/2427/2015, mitjançant la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

 

Aquesta és una convocatòria del fons FEDER independent de les convocatòries de PECT i eixos 4 i 6 de la Generalitat de Catalunya. És gestionada directament pel Ministeri i bascula sobre els conceptes d'àrea urbana (entesa en un sentit funcional: des de barris d'una ciutat gran a l'agregació de municipis petits amb una mateixa problemàtica), desenvolupament sostenible i inclusió social. 

 

En concret, les operacions seleccionades han de ser coherents amb la programació de l'Eix Urbà del Programa Operatiu de Creixement Sostenible i han d'incloure, almenys, dos dels següents objectius temàtics, si bé es valorarà que presentin línies d'actuació en tots quatre:

OT2: Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.

OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

OT9: Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

 

 

 


A qui s'adreça

Ens públics

TerminisEl termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Departament responsable

Programes Europeus

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A