XIFRAMAPS

El sistema XIFRA Maps consisteix en una aplicació telemàtica que permet consultar en línia de forma georeferenciada, la informació estadística municipal i comarcal de la demarcació de Girona corresponent a les dades del XIFRA.

 

Les dades es divideixen en 5 grups: dades bàsiques, entorn i demografia, qualitat de vida, activitat econòmica i mercat de treball.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Tècnics d’ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadans.

Accés al servei

Accés lliure mitjançant el portal www.ddgi.cat/xiframaps

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Informació en línia

www.ddgi.cat/xiframaps