Formació per a la capacitació dels tècnics de promoció econòmica

Formació del personal tècnic municipal dedicat a les polítiques de desenvolupament econòmic per facilitar tant l’adquisició de nous coneixements com l’intercanvi d’experiències, la innovació i la potenciació del treball en xarxa, de manera que s’adapta l’oferta formativa de cada exercici a les demandes dels equips tècnics del territori mitjançant formats que afavoreixin la interacció i el treball pràctic.”

A qui s'adreça

Ens públics

 

Tècnics/ques de promoció econòmica. 

 

Les formacions es fan extensives puntualment a càrrecs electes d’entitats locals (en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local) i a empresaris i emprenedors.

Accés al servei

www.viversgi.cat/jornades

Normativa

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Informació en línia

www.viversgi.cat/jornades


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A