Fons de cooperació econòmica i cultural 2016

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions del programa anomenat Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona per a l’any 2016, destinat a l’atorgament d’ajuts econòmics per finançar actuacions de competència municipal dels tipus detallats a la base 3a.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques de Girona

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 15/03/2016

Presentació de sol·licituds

Normativa d'aplicació general

Més informació

Per a més informació:

Cooperació municipal

Tel. 972185070

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

 

Cooperació cultural

Tel. 972185182

cultura@ddgi.cat

Departaments responsables

Cooperació Cultural
Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A