Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC Programa de la Diputació de Girona per al període 2013-2017

Aquest programa té per objectiu el finançament d'actuacions en inversions en edificis, cementiris i camins municipals, inclosa la construcció, reparació, rehabilitació o millora. En camins municipals només se subvencionen les obres de construcció, millora i reparació que disposin del projecte tècnic corresponent.

 

El Programa específic es redacta i aprova tenint en compte les peticions presentades en la convocatòria única del PUOSC i prioritat assenyalada pels ajuntaments.

 

PUOSC 2013-2017

Bases específiques i complementàries 2013-2017 (PDF)

Planificació quinquenni 2013-2017

Pla Específic Diputació 2013

Pla Específic Diputació 2014

Pla Específic Diputació 2015

Pla Específic Diputació 2016 

Pla Específic Diputació 2017

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments del municipis de l'àmbit territorial de Girona

 

Per a més informació

Assistència i Cooperació als Municipis

Tel. 972184862

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 27/02/2013

Termini d'adjudicació

Anualitats 2013 i 2014: prorrogat fins al 15 de febrer de 2016

Anualitat 2015: prorrogat fins al 2 d'agost de 2016

Anualitat 2016: prorrogat fins el 18 de setembre de 2017

Anualitat 2017: fins el 27 de març de 2018

 

Termini execució

Màxim 2 anys comptats des de la data de contractació


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Documentació

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A