Xarxa de punts d'informació i lectura (XPIL)

La Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) es constitueix com un espai de treball de les sales o centres de lectura de les biblioteques dels municipis de menys de 3.000 habitants. Els ajuntaments que disposin d'aquests equipaments i reuneixin els requisits mínims que preveuen les bases (BOP núm. 8486) poden demanar l'adhesió a la XPIL. Cal que formalitzin la sol·licitud.

A qui s'adreça

Ens públics

Municipis de menys de 3.000 habitants

Departament responsable

Biblioteques
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A