Micro_Bi (programa de gestió bibliotecària)

Micro_Bi és un programa de gestió bibliotecària, propietat de la Diputació de Girona, que possibilita la gestió bàsica d'una biblioteca o col·lecció documental.
Els ajuntaments i entitats sense afany de lucre poden sol·licitar l'ús gratuït d'una llicència d'aquest programari, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació en data 20 de maig de 2014, mitjançant el model de sol·licitud d'ús aprovat.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Departament responsable

Biblioteques

Documentació

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A