Jornada de l'Esport Femení

La jornada vol fer visible l’esport femení, així com promoure el reconeixement social i la igualtat d’oportunitats envers les esportistes actuals i futures. S’hi duen a terme exhibicions, tornejos, entrenaments per iniciar-se en diferents disciplines, xerrades, visites d’esportistes d’elit i moltes més activitats. Es tracta d’una manera lúdica de fomentar l’esport femení, alhora que es transmeten valors i es mitiguen discriminacions i desigualtats.

És una iniciativa que desenvolupen conjuntament la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.

 

A qui s'adreça

Ciutadans

Departament responsable

Servei d'Esports

Informació en línia

www.jornadaesportfemeni.cat