Exposicions Viatgeres 2016

L’Oficina de Difusió obre cada dos anys una convocatòria destinada a pintors, dibuixants i escultors gironins per seleccionar dos projectes expositius que formen part, durant els dos anys següents, del programa Exposicions Viatgeres.

Els dos projectes seleccionats realitzen durant més d’un any un recorregut itinerant per diverses sales d’exposicions de les comarques gironines. L’Oficina de Difusió es fa càrrec de les despeses d’edició del catàleg, de la presentació, la difusió, el transport i el muntatge.

A qui s'adreça

Ciutadans

Pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb domicili a les comarques gironines.

 

Documentació que cal presentar

Cada sol·licitant o cada grup de sol·licitants ha de fer arribar al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona un escrit de presentació dirigit a l’Oficina de Difusió (en què s’indiqui el nom de la convocatòria per a la qual es presenta, el nom de l’artista o dels artistes,

l’adreça, població i telèfon, i el nom del projecte expositiu) i la documentació següent, aplegada dins d’un sobre:

 

Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten lasol·licitud i un document que acrediti el seu domicili durant més de cinc anys a les comarques gironines (certificat d’empadronament o similar).

 

Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els estudis,les actuacions i les exposicions realitzades.

 

Fins a un màxim de cinc fotografies de treballs que hagin estat realitzats en el darrer any. 

 

Pla de treball o memòria detallada del projecte.


Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 31/03/2016

Presentació del 4 al 31 de març de 2016

Normativa d'aplicació general

Més informació

www.ddgi.cat/exposicions

 

Departament responsable

Difusió

Documentació


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A