Cessió de vitrines

L’Oficina de Difusió ofereix un servei de cessió de vitrines als ajuntaments, les associacions i les entitats gironines sense ànim de lucre.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Accés al servei

Per fer la sol·licitud, cal emplenar el formulari adjunt.

TerminisTot l'any

Normativa

Articles 56 i 57 del Decret 336/1988, pel que s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Més informació

Francesc Oliveras
foliveras@ddgi.cat

Departament responsable

Difusió

Documentació

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A