Cessió d'exposicions itinerants

L’Oficina de Difusió s’encarrega de crear, organitzar i gestionar propostes expositives de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats. Totes aquestes propostes es poden consultar al portal d’exposicions www.ddgi.cat/exposicions.

Aquest portal serveix per presentar i difondre els circuits expositius que la corporació gestiona i, sobretot, per oferir una eina pràctica i eficaç a les institucions, associacions i entitats que habitualment utilitzen aquest tipus de servei. En aquest espai es pot consultar la disponibilitat de les exposicions itinerants, les exposicions organitzades per la mateixa Diputació que no són itinerants o bé les que es realitzen conjuntament amb altres institucions, associacions o entitats.

Sol·licitud d'exposicions. Els ajuntaments, les associacions i les entitats gironines sense ànim de lucre que vulguin acollir alguna de les exposicions itinerants poden consultar-ne les característiques i la disponibilitat, així com gestionar-ne la sol·licitud, per mitjà del portal www.ddgi.cat/exposicions.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Normativa

Articles 1740 i 1741 del Codi Civil (1889)

Més informació

www.ddgi.cat/exposicions

Departament responsable

Difusió

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A