Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic

Entre les diferents funcions que comprenen les actuacions de gestió destaquen:

  • Informar i assistir el contribuent
  • Determinar el deute tributari
  • Elaborar llistes cobratòries i/o padrons
  • Resoldre recursos interposats contra actes dictats en matèria de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

A qui s'adreça

Ens públics
Municipis i contribuents.

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
esaf xaloc
FEIL
mercat lliure
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A