Formació en bon govern, transparència i participació ciutadana

El programa de formació en transparència, bon govern i participació ciutadana té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals al personal tècnic i als càrrecs electes del municipis gironins. El programa està dissenyat amb cursos, jornades i tallers que formen part d’un programa anual i que responen a les demandes i les necessitats detectades.


Aquest programa de formació està estructurat en cursos o tallers de 5 hores cadascun, els continguts, el professorat, les dates i els llocs de realització dels quals s'especifiquen en cada curs.


Els cursos de formació per a càrrecs electes són jornades de 3 hores de durada que s'ofereixen als ajuntaments i que van dirigits exclusivament a l'equip de govern.


Aquests cursos es duen a terme en l’espai i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d’assistents. 

A qui s'adreça

Ens públics
  • Als ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una administració local de Girona.
  • Els serveis s'ofereixen a càrrecs electes i alts càrrecs que tenen delegacions en temes de bon govern, transparència i participació ciutadana, o que volen portar a terme projectes a l’entorn d’aquest àmbit, i al personal tècnic d'aquests ens.

Departament responsable

Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/participaciociutadana


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
habitatge formació
Formació en xarxa
DIPSALUT formació
afcap
participació ciutadana
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A