Pràctiques d'estudiants universitaris al Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona

Formació d’estudiants universitaris (graus, màsters, etc.). Experiència pràctica d’aplicació de la metodologia i tècnica arxivística. Gestió de documents i arxius: Arxiu administratiu, Arxiu Històric, centre de documentació, gestió de documents, etc.

A qui s'adreça

Ciutadans

Estudiants de 2n i 3r cicle universitari. Actualment la Diputació té establerts convenis amb la Universitat de Girona (UdG) i l’Escola Superior d‘Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED - UAB).

Accés al servei

Concertació prèvia. Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic:

Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona:  www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

TerminisNormalment, les pràctiques es realitzen per períodes acadèmics i s’estenen de setembre a setembre de l’any següent. La durada oscil·la entre 600 i 750 hores, depenen del conveni. És imprescindible estar matriculat a la universitat per establir el corresponent conveni de pràctiques.

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A