Assessorament als ajuntaments i ens locals en matèria d'arxius i gestió de documents

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa Administració l’accés a la documentació per a la recerca d’antecedents o la informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica, la presa de decisions, etc.

A qui s'adreça

Ens públics

Qualsevol ajuntament o ens local pot formular consultes tècniques al Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, que l’assessorà i orientarà a fi de trobar la solució més adequada per a cada cas.

 

Patrimoni documental, gestió documentació administrativa, organització arxius, conservació i preservació, instal·lació, custòdia, eliminació, digitalització, organització d’activitats de difusió i formació, etc.


Accés al servei

Concertació prèvia. Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic:

Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

TerminisTot l'any.

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A