Subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de lectura pública, any 2017

Subvencions per ajudar les entitats locals gironines o ens que en depenen (amb capital íntegrament de l’ens local) en la redacció del programa de ciutat, programa funcional i el projecte (bàsic o executiu) de construcció,ampliació, reforma o rehabilitació de biblioteques adequades o per adequar-se als paràmetres del Mapa de lectura pública vigent en el moment d’aprovar-se la convocatòria. El centre gestor facilitarà assessorament i orientació als ens locals per al desenvolupament dels projectes. S’acceptaran projectes iniciats amb anterioritat a la convocatòria si s’adeqüen a aquestes bases.

A qui s'adreça

Ens públics

Les entitats locals gironines o ens que en depenen (amb capital íntegrament de l'ens local)

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 05/04/2017
Tancament de convocatòria : 21/04/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

 

· Forma telemàtica: Les sol·licituds han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’han de presentar per via telemàtica.

 

- Ajuntaments: EACAT 

Normativa d'aplicació general

Més informació

Servei de Biblioteques

972 42 65 30

serveidebiblioteques@ddgi.cat

BiBGirona

Departament responsable

Biblioteques

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
biblioteques
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A