Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (any 2017)

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials en llengua catalana, publicades en suport paper o en suport electrònic, de temàtica d’interès local, i que compleixin el requisit de tenir un mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), de la manera següent:

 

Telemàticament: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a través de la plataforma EACAT.


Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat

Tel. 972 185 000 / 972 184 807


Departament responsable

Comunicació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
publicacions
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A