Subvencions per al foment de produccions editorials (any 2017)

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials en llengua catalana, publicades en suport paper o en suport electrònic, de temàtica territorial o d’autors de les comarques gironines, i que compleixin els requisits següents: que tinguin un mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes, i que siguin comercialitzables a través dels canals habituals de venda de llibres.

 

En queden excloses les publicacions que siguin objecte d’atenció mitjançant un conveni, una subvenció de caràcter nominatiu o altres línies específiques de la Diputació de Girona.


A qui s'adreça

Ciutadans, Entitats, empreses

Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), per mitjà de les modalitats següents:

 

PERSONES FÍSIQUES: Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

ENTITATS, EMPRESES I D’ALTRES: E-TRAM (presentació telemàtica), amb signatura electrònica amb certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.


Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat

Tel. 972 185 000 /972 184 806


Departament responsable

Comunicació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
publicacions
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A