Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies per a l'any 2017

Des de fa anys aquesta Diputació disposa d’una línia específica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines destinada al finançament de despeses en noves tecnologies. 

 

L’aparició d’Internet i del concepte e-administració fa que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos. La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments per fer aquesta adaptació, ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració com és ara  l’AOC, CATCert, Red.es, XALOC o la mateixa Diputació, entre d’altres. Perquè aquesta ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions sigui viable cal que els ajuntaments disposin d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 04/03/2017
Tancament de convocatòria : 31/03/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Sol·licitud: des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOP fins al dia 31 de març de 2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. S’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Ajuntaments: EACAT.


Normativa d'aplicació general

Més informació

subvencionsenlinia@ddgi.cat

informatica@ddgi.cat

Tel. 900 900 775 

Tel. 972 185 026


Departament responsable

Sistemes i Tecnologies de la Informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Oficina Suport Administració Electrònica
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A