Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Finançar les despeses municipals de neteja de neu realitzades a partir de l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017, mitjançant dues línies de subvenció:

 

  • a) Despeses de personal i despeses en béns corrents i serveis.
  • b) Despeses en inversions reals

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 15/05/2017
Tancament de convocatòria : 15/06/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent, i es referirà a una o a les dues línies de subvenció, despeses corrents i inversions, a què es concorre.  

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de nevades, adjuntant-hi els documents que es demanen. La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

 

  • A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:
  • a) Per a les despeses corrents: una memòria explicativa, en la qual s’especifiqui les actuacions per a les quals se sol·licita finançament i el detall del pressupost de les despeses previstes.
  • b) Per a les despeses d’inversió: projecte tècnic o memòria valorada.

Normativa d'aplicació general

Més informació

Assistència i cooperació als municipis 

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

972185046

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A