Fons de cooperació econòmica i cultural 2017

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.


A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques de Girona

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 30/03/2017

 

Justificacions: 

- Subvencions per a despeses culturals: 15 de novembre de 2017

- Subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris: 15 de novembre de 2017

- Subvencions per a despeses en inversions i transferències de capital: 30 de setembre de 2018

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per cadascuna de les línies subvencionables assenyalades a la base 3a.

 

Les presentació de sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat) i hauran d’estar signades pel representant legal de l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en dues trameses diferents per via telemàtica, una a l’Àrea de Cultura i una segona a l’Àrea de Cooperació Municipal, respectivament, mitjançant la plataforma EACAT, i s’hauran d’acompanyar de la documentació que recull l’article núm. 7 de les bases reguladores.


Normativa d'aplicació general

Més informació

Per a més informació:

Cooperació municipal

Tel. 972185070

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

 

Cooperació cultural

Tel. 972185182

cultura@ddgi.cat

Departaments responsables

Cooperació Cultural
Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Aula Parlament
escènics
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A