Subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat any 2017

Finançament  d’actuacions de dinamització, que afavoreixin el comerç de proximitat impulsades per agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació.

A qui s'adreça

Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les associacions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la demarcació pel finançament d’actuacions de promoció i dinamització del comerç local.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/01/2017
Tancament de convocatòria : 23/02/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

S’han de presentar de la forma telemàtica amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

- Entitats, empreses i d’altres: El tràmit s’ha de fer  mitjançant la plataforma E-TRAM

 

Passos a seguir (per entitats):
 
1. DESCARREGAR en el vostre ordinador el model de sol·licitud de la convocatòria que es troba a l’apartat “Documentació específica de la subvenció”.

2. EMPLENAR i SIGNAR la sol·licitud amb un certificat electrònic vàlid.

3. GUARDAR la sol·licitud signada electrònicament en el vostre ordinador.

4. ACCEDIR a la plataforma E-TRAM.

5. AUTENTICAR-SE per accedir a la plataforma.

6. CLICAR “Instància genèrica”

7. EMPLENAR la sol·licitud d’instància genèrica i ADJUNTAR a l’apartat “inserir documents” la sol·licitud de la convocatòria emplenada i signada prèviament.

8. ENVIAR tota la documentació per e-tram (instància genèrica + sol·licitud)

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
xifra
Formació en xarxa
SITMUN
Diagnosi estratègica i potencial de desenvolupament del sistema d'innovació de la demarcació de Girona
Girona Excellent
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A