Assessorament a entitats locals de la demarcació de Girona en matèria de recursos humans, dret laboral, funció pública, gestió de nòmines i Seguretat Social

Els ajuntaments i altres entitats municipals poden plantejar al Servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius dubtes concrets en matèria de recursos humans, els quals són resolts de manera verbal i immediata.

A qui s'adreça

Ens públics

Els responsables de la gestió de recursos humans de les entitats locals de la demarcació.

Accés al servei

Es pot contactar amb el Servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius mitjançant una trucada telefònica a la corporació o mitjançant un correu electrònic adreçat als tècnics del departament:

TerminisDurant tot l’any, tots els dies laborables.

Normativa

Article 36 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Departament responsable

Recursos Humans

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
afcap
oferta ocupació
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A