XIFRA, Informació estadística local

És el sistema d’informació socioeconòmica local de la demarcació de Girona que aporta informació estadística i assessorament tècnic als ens locals i a altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants i usuaris en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d’actuació.

 

Les dades es divideixen en 5 grups (dades bàsiques, entorn i demografia, qualitat de vida, activitat econòmica i mercat de treball). Visualment, quan l’usuari entra en l’aplicació se centra en el mapa de la província i es van pintant el límits corresponents a les comarques. Si l’usuari clica en una comarca, es fa un zoom d’aquesta i es pinten únicament els límits dels municipis que formen part de la comarca seleccionada. Les dades estadístiques es mantenen i actualitzen alhora que s’actualitzen a la font oficial. El sistema es configura amb:

  • Dades estadístiques municipals (228), comarcals (8) i provincials (1).
  • Indicadors: municipis, comarques, consorcis (42) i mancomunitats (20).
  • Informes automatitzats de dades i indicadors.

A partir de l’anàlisi, el creuament de les diferents dades i l’aplicació de diverses metodologies d’anàlisi socioeconòmica, es generen 27.000 dades anuals, 100 indicadors i 59 informes. A més, s’elaboren 30 mapes temàtics provincials.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Tècnics d’ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadans.

Accés al servei

Accés lliure mitjançant el portal www.ddgi.cat/xifra

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
xifra
Formació en xarxa
SITMUN
Diagnosi estratègica i potencial de desenvolupament del sistema d'innovació de la demarcació de Girona
Girona Excellent
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A