Formació en Xarxa

Espai web que aglutina l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona, organitzada pels ens locals i altres agents socials del territori. La informació la poden introduir les entitats que programen formació ocupacional al territori: ajuntaments, consells comarcals, entitats amb la delegació de promoció econòmica, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

 

Els ciutadans, treballadors o aturats poden trobar en un mateix portal l’oferta de formació per localitat, nom de l’acció formativa, família professional, destinatari o data d’inici.


A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

L’accés per a la ciutadania en general, és lliure.

 

Les entitats que volen disposar del servei, per introduir la formació, cal que facin una petició d’alta al sistema com a administrador de continguts, a l’Àrea de Promoció Econòmica


Normativa

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
xifra
Formació en xarxa
SITMUN
Diagnosi estratègica i potencial de desenvolupament del sistema d'innovació de la demarcació de Girona
Girona Excellent
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A