Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC Programa de la Diputació de Girona per al període 2013-2017

Aquest programa té per objectiu el finançament d'actuacions en inversions en edificis, cementiris i camins municipals, inclosa la construcció, reparació, rehabilitació o millora. En camins municipals només se subvencionen les obres de construcció, millora i reparació que disposin del projecte tècnic corresponent.

 

El Programa específic es redacta i aprova tenint en compte les peticions presentades en la convocatòria única del PUOSC i prioritat assenyalada pels ajuntaments.

 

PUOSC 2013-2017

Bases específiques i complementàries 2013-2017 (PDF)

Planificació quinquenni 2013-2017

Pla Específic Diputació 2013

Pla Específic Diputació 2014

Pla Específic Diputació 2015

Pla Específic Diputació 2016 

Pla Específic Diputació 2017

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments del municipis de l'àmbit territorial de Girona

 

Per a més informació

Assistència i Cooperació als Municipis

Tel. 972184862

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 27/02/2013

Termini d'adjudicació

Anualitats 2013 i 2014: prorrogat fins al 15 de febrer de 2016

Anualitat 2015: prorrogat fins al 2 d'agost de 2016

Anualitat 2016: prorrogat fins el 18 de setembre de 2017

Anualitat 2017: fins el 27 de març de 2018

 

Termini execució

Màxim 2 anys comptats des de la data de contractació


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A