Unitat de Gestió de la Informació

Cap de negociat Montse Pujol i Pagès
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185007
Adreça electrònica mpujol@ddgi.cat

Funcions

Recopila i processa la informació econòmica en relació amb els ajuntaments i en fa el seguiment, així com el registre de convenis de totes les àrees que aprova la corporació. Aquesta unitat s’encarrega de la gestió de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, ens i entitats per a l’organització d’esdeveniments firals.

 

Més informació