Unitat de Gestió de la Informació

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Cap de negociat Montse Pujol i Pagès
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972184802
Adreça electrònica mpujol@ddgi.cat

Funcions

Recopila i processa la informació econòmica en relació amb els ajuntaments i en fa el seguiment, així com el registre de convenis de totes les àrees que aprova la corporació. Aquesta unitat s’encarrega de la gestió de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, ens i entitats per a l’organització d’esdeveniments firals.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A