Unitat de Gestió de la Informació

Cap de la unitat

Marta Déu

Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185003
Adreça electrònica mdeu@ddgi.cat

Funcions

Recopila i processa la informació econòmica en relació amb els ajuntaments i en fa el seguiment, així com el registre de convenis de totes les àrees que aprova la corporació. Aquesta unitat s'encarrega de la gestió de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, ens i entitats per a l'organització d'esdeveniments firals.

 

Organització d'esdeveniments firals :

Montse Pujol
mpujol@ddgi.cat
972185007

 

Girona Excel·lent :

Carles Benítez
cbenitez@ddgi.cat
972184811

 

 

Més informació