Programes Europeus

Diputada de Programes Europeus Il·ltre. Sr. Joaquim Felip i Gayolà

Cap de Programes Europeus Jordi Llach i Expósito
Adreça

Pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185041
Adreça electrònica europa@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

El Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona es crea amb la voluntat de donar suport als ajuntaments, als ens locals i les entitats de Girona, com també a les àrees i departaments de la corporació, en la recerca de finançament provinent de la Unió Europea.

El Servei ofereix atenció individualitzada als ajuntaments, ens locals i entitats que ho demanin.

S'ofereix informació bàsica en relació amb el funcionament de les principals línies d'ajut i de subvencions de la UE, que s'ha organitzat en tres documents que abasten àmbits significatius de les polítiques comunitàries: guia d'ajuts de la UE, premis i concursos europeus i política de cohesió econòmica, social i territorial 2014-2020. 


El Servei de Programes Europeus també és el responsable del seguiment de les associacions de cooperació europea següents: Arc Llatí, Agrupació Europea de Cooperació Territorial. Eurodistricte de l'espai català transfronterer, Euroregió Pirineus Mediterrània...

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A